استخدام گسترده در يكي از بزرگترين توليد كنندگان كشور در تهران

تاریخ انقضا :1399/3/15

کد :98354

 يكي از بزرگترين توليد كنندگان كشور در تهران با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

رديف هاي شغلي:

كارشناس نرم افزار

حسابدار فروش

ديجيتال ماركتينگ

رئيس سيستم ها و روش ها 

كنترل پروژه 

مالك محصول

بهيار 

سرپرست انبار

كارشناس برنامه ريزي 

سرپرست توليد

مدير بازرگاني

تكنسين سيستم هاي برودتي 


 

سایت های مرتبط