استخدام يك شركت داروسازي واقع در مهرشهر كرج

تاریخ انقضا :1399/1/31

کد :98398

يك شركت داروسازي واقع در مهرشهر كرج به يك نفر كارشناس ميكروبيولوژي با شرايط زير نيازمند است:

📌ساكن كرج

📌 حداقل ۳ سال سابقه كار مفيد در آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي صنايع داروسازي 

📌مسلط به نگارش اسناد مرتبط با واحد ميكروبي

از متقاضيان خواهشمند است رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند:

Info.application.qc@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط