استخدام يك شركت توليد كننده مواد غذايي واقع در كمالشهر كرج

تاریخ انقضا :1399/3/13

کد :99564

يك شركت توليد كننده مواد غذايي واقع در كمالشهر از ميان واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

✅ خانم، آقا/ ليسانس صنايع

متقاضيان واجد شراط مي توانند رزومه خود را با ذكر كد شغلي مورد نظر به آدرس ايميل درج شده ارسال نمايند:

📧 job1373hr@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط