استخدام يك رستوران معتبر (سفره خانه ملك سلطان جارچي باشي) واقع در شهر اصفهان

تاریخ انقضا :1399/3/11

کد :99567

 يك رستوران معتبر (سفره خانه ملك سلطان جارچي باشي) واقع در شهر اصفهان جهت تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

🔻عناوين شغلي
🔰كمك آشپز
🔰نيروي خدمات
🔰سالن دار
🔰سفارشگير
🔰مهماندار

❌متقاضيان واجد شرايط لطفا بصورت حضوري به آدرس درج شده مراجعه نمايند.

❌خيابان حكيم، جنب مسجد حكيم، كوچه هفتم، سفره خانه جارچي باشي

📩 brick3m@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط