فراخوان دعوت به همكاري موسسه مبين نظم امين در تهران بزرگ

تاریخ انقضا :1399/3/19

کد :99710

موسسه مبين نظم امين در نظر دارد نسبت به جذب 4 نفر نيروي انتظامات و نگهباني در مناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از طريق آزمون و مصاحبه دعوت به همكاري نماييد.:

 متقاضيان مي توانند از يكشنبه مورخ 11 خردادماه به مدت 7روز با مراجعه به سايت زير  ثبت نام نمايند.  

hrdi.ir/azmoon


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط