دانشگاه پیام نور از فناوری های تجاری دانشجویان حمایت مالی می كند

دانشگاه پیام نور از فناوری های تجاری دانشجویان حمایت مالی می كند
 عضوستاد فناوری نانوی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه از تحقیقات و فناوری های تجاری دانشجویان حمایت مالی ویژه می كند.
  به گزارش خبرنگار ایرنا، ' مسعود توفیقی' در كارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری ها در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز شهركرد از فرآیند تجاری سازی به عنوان فرایندی یاد كرد كه ایده، نتیجه تحقیق و یا اختراع حاصل از هرگونه تحقیق و یا پژوهشی را به محصولات، خدمات و فرآیندهای قابل عرضه در بازار تبدیل كند.
وی با بیان مطالبی در موضوع شیوه ها و روش های فروش و انتقال دانش فنی و تجاری سازی دانش، گفت : انتقال یا فروش فناوری عبارت است از فرآیند انتقال یا فروش نتایج تحقیقاتی آزمایشگاهی به بازار كه به طور معمول با مشاركت صنعت صورت می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به مراحل اصلی اجرای فرآیندهای تجاری سازی، گفت: ساخت نمونه اولیه، ثبت اختراع یا حفظ مالكیت معنوی طرح، تهیه برنامه كاری، استقرار در مراكز رشد و تدوین استراتژی بازاریابی از مراحل مختلف این فرآیند است.
توفیقی در ادامه به موضوع فن بازار اشاره كرد و گفت: فن بازارها، از ابزارهای فروش تكنولوژی است و در این ابزارها، كسانی به دانش فنی دست پیداكرده اند، دانش خود را عرضه می كنند و كسانی كه نیاز به یك تكنولوژی دارند نیاز خود را در بخش درخواست تكنولوژی قرار می دهند.
عضوستاد فناوری نانوی دانشگاه پیام نور كشور افزود: حضور در نمایشگاه های تخصصی نیزاز راه های شناخت بازار و موارد موثر در تجاری سازی تكنولوژی هاست.
عضو بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی نمونه كشور در سال 1390 نیز در این ادامه این كارگاه آموزشی با بیان انواع روش های فروش و انتقال دانش فنی گفت: فروش با حق لیسانس، فروش انحصاری، فروش نمونه محصول، فروش با حق رویالیتی و فروش به صورت شركت های انشعابی از انواع آن است.
' رسول شاهسونی' ادامه داد: برای تجاری سازی نوآوری های دانشگاهی، از روش های ' صدور گواهینامه، اعطای حق امتیاز، محصولات جانبی و مقررات مشاوره ای' استفاده می شود.
این دانشجوی نمونه كشوری در ادامه با تاكید بر لزوم تهیه برنامه كسب و كار كارشناسی به منظور طرح و ثبت ایده ها و طرح های دانشجویی، ادامه داد: بازار هدف، برنامه كسب و كار را مشخص می كند و با این شیوه می توان، از ایده ها و طرح های دانشجویی در راستای تجاری سازی آن استفاده كرد.
وی با تشریح تجربیات كشورهای موفق در زمینه توسعه فعالیت های نوآورانه، ادامه داد: بر اساس نظر كارشناسان، با توسعه فناوری نانو بسیاری از مشكلات پیش روی تكنولوژی حل خواهد شد و تكنولوژی ها در شاخه ای مختلف صنعتی به سرعت رشد می كنند.
شاهسونی گفت: گسترش حمایت های دولت در توسعه فناوری نانو تاثیرگذار بوده است.

20 ارديبهشت 1391 15:0
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط