مشارکت۱۲۰ هزار هنرجو در طرح برون سپاری آموزش های مهارتی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد
مشارکت۱۲۰ هزار هنرجو در طرح برون سپاری آموزش های مهارتی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مشارکت ۱۲۰ هزار هنرجوی هنرستان‌های کاردانش در دوره آموزش‌های مهارتی در طرح برون سپاری در سال تحصیلی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و به استناد ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه و افزایش سهم آموزش‌های مهارتی دوره متوسطه، برنامه برون سپاری و توسعه مشارکت در اجرای آموزش‌های عملی و کارگاهی بر محور استانداردهای مهارتی اولویت یافته و بهره گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی به عنوان یک راهبرد محوری در آموزش‌های مهارتی پیگیری می‌گردد.
وی افزود: آموزش مهارتی شاخه کاردانش نوعی آموزش مشارکتی با دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و بخش‌های خصوصی است که بر اساس آئین نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه صورت می‌گیرد.
کمرئی خاطرنشان کرد: آموزش‌های مهارتی به منظور جذب و تشویق دانش آموزان مستعد و علاقه مند برای کسب مهارت‌های مورد نیاز جامعه و گسترش آموزش آنها متناسب با نیاز و آمایش سرزمین توسعه می‌یابد.
وی اظهارکرد: هدف این آموزش‌ها تربیت نیروی ماهر، نیمه ماهر، استادکار و سرپرست بخش برای بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و هنری است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: براساس آئین نامه همکاری بین دستگاهی با توجه به ماهیت آموزش‌های کاردانش، درسال تحصیلی ۹۸- ۱۳۹۷ تعداد ۱۱۹ هزار و ۷۰۷ هنرجومعادل ۲۴،۹۴ درصد ازکل هنرجویان شاخه کاردانش به شیوه برون سپاری توسط بخش‌های دولتی و خصوصی به مهارت آموزی اشتغال داشته اند.
وی اضافه کرد: ازاین تعداد هنرجو، سهم بخش‌های دولتی بیش از ۲۴ درصدوسهم بخش خصوصی ۷۶ درصد بوده است.


19 خرداد 1398 13:31
اخبار مرتبط
جزئیات شرایط بازنشستگی پیش از موعد در آموزش و پرورش
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط