خطر انحلال در انتظار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

یک مقام مسئول خبر داد؛
خطر انحلال در انتظار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

رئیس هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان با اشاره به چالش های مراکز غیرانتفاعی گفت: ظرفیت مراکز غیرانتفاعی به دلیل کاهش جمعیت دانشجو تکمیل نشده و این مراکز در خطر انحلال قرار دارند.
هوشنگ طالبی حبیب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی و نظارت موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در استان اصفهان گفت: استان اصفهان بیش از ۳۰ مرکز، موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی دارد که عموما ظرفیت این مراکز آموزشی به دلیل کاهش متقاضیان و حرکت جمعیتی دانشجویی کشور به سمت کارشناسی ارشد و دکتری تکمیل نمی شود.
وی ادامه داد: براساس بازدیدی که از موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان اصفهان صورت گرفت مشخص شد که این مراکز هیچ گونه منبع مالی به جز شهریه دانشجو ندارند و به طور طبیعی کاهش ظرفیت دانشجویی باعث می شود این مراکز توان ادامه کار را نداشته باشند.
رئیس هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان یادآورشد: از طرف دیگر چالشی که این مراکز با آن روبرو هستند این است که امکان برگزاری کلاس مستقل برای تعداد کم دانشجو را نداشته از طرفی هم نمی توانند متقاضیان را ثبت نام نکنند و این موضوع معضلی برای غیرانتفاعی ها شده است.
وی افزود: ادامه فعالیت غیرانتفاعی ها نیازمند حمایت است و اگر نتوانند خود را احیا کنند، منجر به توقف فعالیت آنها خواهد شد.
طالبی افزود: استان اصفهان دارای بیش از ۳۰ مرکز و دانشگاه غیرانتفاعی است که تعداد بیشتر آنها در سطح دو قرار داشته و برای ادامه فعالیت با مشکل روبرو هستند که اگر حمایت نشوند منجر به انحلال آنها خواهد شد.


31 امرداد 1398 12:14
اخبار مرتبط
شرط موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای ادغام
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط