فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی اعلام شد

از سوی بهزیستی؛
فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی اعلام شد

فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی در حمایت از پروژه های تخصصی و فعالیتهای مشارکتی دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اعلام شد.
فراخوان دعوت به همکاری جمعیت همیاران و گروههای همیار و پایگاههای سلامت اجتماعی در حمایت از پروژه های تخصصی و فعالیتهای مشارکتی دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
گروه همیاران متشکل از افراد داوطلب و علاقه مندی است که در راستای اهداف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقا سلامت روان در محله های آسیب خیز و حاشیه ای فعالیت می کنند . به منظور حفظ  فرایندهای  مربوط به جذب  افراد داوطلب و تشکیل  و ساماندهی گروههای همیار سلامت روانی اجتماعی و آ موزش  و توانمند سازی ایشان  حمایت  از فعالیتهای مشارکتی و پروژه های تخصصی تر جمعیت همیاران و گروه های داوطلب در اولویت قرار دارد. حمایت از فعالیت های مشارکتی هردو حمایت مالی و غیر مالی را دربر  می گیردسازمان بهزیستی در حد امکانت و با توجه  به  اولویت های مندرج در شیوه نامه نحوه تعامل و ارتباط بین دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی  که توسط  دفتر  پیشگیری از آ سیب های اجتماعی در سال 1399 تدوین شده است  از پروژه ها  و فعالیت ها  حمایت به  عمل   می آ ورد.   

فعالیتهای مورد انتظار از جمعیت همیاران و گروه های همیار و پایگاه های سلامت اجتماعی
پیوست شماره 1 درخواست حمایت مالی
استان :                       شهرستان   :                             نام جمعیت همیاران سلامت اجتماعی ثبت شده  :                                   نام و نام خانوادگی مدیر پروژه:                                                                          تلفن مدیر پروژه :
تلفن جمعیت:                                 آدرس جمعیت :                                                                                                           تاریخ درخواست :
1-عنوان پروژه( در عنوان موضوع و گروه مخاطب به طور شفاف بیان شود)
2- همکاران پروژه (نام و نام خانوادگی ، تحصیلات ، نقش و وظیفه در پروژه )
3- شرح کامل پروژه
الف) اهداف کلی و جزئی ( اهداف اسمارت تعریف شود )
ب) ضرورت اجرای پروزه و مستندات آن ( میزان آسیب خیز بودن محل اجرای پروزه و شیوع آسیب در آن محل باید به صورت مستند بنا به نظرات صاحب نظران ، شواهد خبری ، گزارش های سامانه رصد ، ررسی های میدانی همیاران بیان گردد)
اسمارت به معنای خاص ، قابل اندازه گیری ، دست یافتنی ، مرتبط و دارای بزنامه زمانی است ( جدول زیر)
برنامه زمانی : زمان تحقق هدف باید مشخص باشد تا بتوان مراحل دستیابی به آن را برنامه ریزی کرد
مرتبط: هدف باید با مسئله و مشکلی که شناسائی شده و همچنین با ارزش ها و عقاید اعضای گروه مرتبط باشد .
دست یافتنی : هدف باید قابل تحقق و واقع بینانه باشد . یعنی اعضای گروه توانایی و امید دستیابی به آن را داشته باشند .
قابل  اندازه گیری : هدف باید قابل اندازه گیری و سنجش باشد تا بتوان مراحل پیشرفت کار و رسیدن به انتهای کاررا محاسبه کرد
خاص : هدف باید دقیق ، روشن و شفاف باشد تا همه اعضای گروه درک یکسانی از آن داشته باشند .
ج) گروه منتفع از پروژه ( مخاطب) : ( ویژگی های سنی ، جنسیتی ، شرایط خاص( مثلا کودکان آسیب دیده از خشونت خانگی )  
د) محل اجرای پروژه یا فعالیت : ( آدرس محله مورد نظر ، ادرس سالن اجرائی در صورت لزوم ، تعیین وضعیت حاشیه نشینی یا آسیب خیزی محل )
ه) شرح فرایند دقیق فعالیت های اجرائی : ( دقیق و شفاف کلیه گام های اجرای فعالیت توضیح داده شود).
1...........-
2............-
و) جدول زمان بندی
نحوه درخواست کمک حمایتی از سوی گروه های همیار و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی
درخواست حمایت مالی
1- تکمیل فرم درخواست حمایت مالی ( در بخش 1 پیوست آمده است ) توسط مدیر پروژه
2-معرفی مدیر پروژه همراه با ارائه کپی کارت ملی مدیر پروژه
3- تائیدیه هیئت مدیره موسسه
4- تحویل مدارک بالا به کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان / استان
*درخواست حمایت غیر مالی
1.درخواست کتبی گروه ، مدیر پروژه ، مدیر پایگاه به موسسه
2. تائیدیه هیئت مدیره موسسه
3. تحویل مدارک بالا به کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان / استان
*تائید پروژه پیشنهادی در شهرستان  ، الزاماً  بر اساس شیوه نامه نحوه تعامل و ارتباط بین دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جمعیت همیاران سلامت اجتماعی  ابلاغی در آبان ماه سال 1399می باشد.

واجدین شرایط تا تاریخ 15/9/1399فرصت دارند تا پروژه های پیشنهادی خود رابه  واحد پیشگیری شهرستانهای تابعه  که علاقه مند به همکاری هستند  تحویل دهند.


1 آذر 1399 18:46
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط