اطلاعیه تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی

از سوی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی صادر شد
اطلاعیه تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی

 معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی اطلاعیه تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی را صادر کرد.
به گزارش بازارکار در این اطلاعیه آمده است؛ به استحضار می رساند با عنایت به تعیین نسبت‌های استخدامی اعضا در جداول منابع انسانی ماده واحده برنامه ششم توسعه و بر اساس آمار نیروی انسانی در ابتدای سال 1399، در شورای اداری و استخدامی جهاددانشگاهی با تخصیص 335 مجوز پیمانی و 110 مجوز رسمی در رسته غیر هیات علمی موافقت شده ‌است. بر این اساس واحدهای سازمانی می‌­توانند بر حسب حداکثر تعداد مجاز (2برابرظرفیت) مندرج در جداول تخصیص سهمیه پیوست، درخواست و مدارک و مستندات اعضایی که دارای عملکرد قابل قبول و شرایط زیر می‌باشند را حداکثر تا تاریخ 1399.12.20 به اداره کل منابع انسانی و امور اداری ارسال نمایند.
شایان ذکر است مجموع سهمیه تخصیص یافته به واحدهای سازمانی، دو برابر مجوزها می‌باشد. بر این اساس افراد معرفی شده حسب سنوات، مدرک تحصیلی و پست سازمانی مجدد رتبه بندی و در نهایت حائز دریافت سهمیه می‌شوند.

با توجه به محدودیت زمانی، این اداره کل برای پذیرش درخواست‌هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال می‌شود، مسئولیتی ندارد. در صورت عدم رعایت تخصیص سهمیه، شرایط احراز متقاضیان و نقص مدارک و مستندات، از فرآیند تبدیل وضعیت حذف خواهند شد. 

همچنین از ارسال درخواست افراد واجد شرایط بخشنامه ایثارگری دولت خودداری فرمایید. برای تبدیل وضعیت ایشان طبق رویه بخشنامه مذکور اقدام خواهد شد.

حداقل شرایط احراز اولیه متقاضیان:

1.  داشتن عملکرد قابل قبول و رضایت واحد سازمانی از ایشان،

2.  داشتن حداقل سابقه خدمت در جهاد دانشگاهی بر حسب مدرک تحصیلی مطابق زیر:

         1.  حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی:

                  1.    فوق لیسانس و دکتری با 48 ماه (4 سال) سابقه خدمت قراردادی

                  2.   لیسانس با 78 ماه ( 6 سال و 6 ماه) سابقه خدمت قراردادی

                  3.   فوق دیپلم با 108 ماه (9 سال) سابقه خدمت قراردادی

                  4.   دیپلم با 156 ماه (13 سال) سابقه خدمت قراردادی

         2.   حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی:

                1.    فوق لیسانس و دکتری با 36 ماه (3 سال) سابقه خدمت پیمانی

                  2.   لیسانس با 60 ماه (5 سال) سابقه خدمت پیمانی

                  3.   فوق دیپلم با 84 ماه (7 سال) سابقه خدمت پیمانی

                  4.   دیپلم با 120 ماه (10 سال) سابقه خدمت پیمانی

تبصره 1: ملاک محاسبه سابقه بر اساس سیاهه حقوق در جهاد دانشگاهی و تا تاریخ 29 / 12 / 1399 می‌باشد.

تبصره 2: سابقه حضور در شرکت‌ها، موسسات و دانشگاه‌هایی که اکثریت سهام آن متعلق به جهاد دانشگاهی است، قابل احتساب می­‌باشد. 

3.   داشتن حداقل شرایط احراز پست سازمانی مطابق مقررات زیر:

1.    دستورالعمل تطبیق پست‌های سازمانی جهاد دانشگاهی با رسته استخدامی

2.   دستورالعمل شرایط احراز مشاغل

3.   دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل

مدارک و مستندات متقاضیان دارای شرایط:

1.       فرم مجوز تبدیل وضعیت

2.       فرم کنترل حداقل شرایط احراز

3.       مجوز تبدیل وضعیت به پیمانی (ویژه متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی)

4.       فایل اکسل اطلاعات تجمیعی متقاضیان تبدیل وضعیت واحد سازمانی

تذکر 1: تمامی مستندات ارسالی می‌بایست بصورت الکترونیکی (فایل اکسل و pdf) حداکثر تا تاریخ 1399.12.20 ارسال شود. 

تذکر 2: در صورت درخواست اصل مدارک و مستندات تبدیل وضعیت و همچنین پرونده استخدامی عضو، واحدهای سازمانی موظف به ارائه اصل مدارک می‌باشند. بدیهی است در صورت مغایرت در اطلاعات ارسالی و اصل مدارک و یا نبود مدارک کافی، سهمیه تخصیص یافته حذف و مسئولیت آن بر عهده واحد می باشد.

تذکر 3: تمامی درخواست‌های تبدیل وضعیت که پیش از این به دفتر مرکزی ارسال شده است، قابل بررسی نمی‌باشد. ضروری است، تمامی درخواست‌ها به‌روز رسانی و مجدد با شرایط مندرج در این اطلاعیه تطبیق و ارسال شود.

 


4 اسفند 1399 13:42
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط