موزه دانشگاه خوارزمی در سال جاری راه اندازی می شود

بر اساس اقدامات دانشگاه خوارزمی
موزه دانشگاه خوارزمی در سال جاری راه اندازی می شود

موزه دانشگاه خوارزمی در سال جاری راه اندازی می شود، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بیش از 100 وسیله کمک آموزشی و آزمایشگاهی به موزه دانشگاه اهدا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اقدامات دانشگاه خوارزمی موزه دانشگاه در سال ۱۴۰۰ راه اندازی می‌شود.
بر همین اساس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بیش از صد وسیله کمک آموزشی و سمعی بصری مربوط به گروه‌های تکنولوژی آموزشی، روانشناسی و علوم تربیتی را به موزه دانشگاه اهدا کرد.
این اشیا از لحاظ قدمت بیشتر مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی است که تاکنون به خوبی نگهداری شده‌اند و بیشتر آنها سالم است.

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی در دانشسرای عالی بوده و امید است با آغاز به کار موزه، میراث ملموس و معنوی این دانشکده در جامعه دانشگاهی ایران به درستی معرفی شود.


18 فروردين 1400 15:16
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط