کرسی ترویجی مهاجرت از شغل به حرفه برگزار می شود

در دانشگاه شهید بهشتی؛
کرسی ترویجی مهاجرت از شغل به حرفه برگزار می شود

کرسی ترویجی «مهاجرت از شغل به حرفه؛ انتخابی اجتناب ناپذیر در قرن ۲۱ » شنبه ۷ اسفند ۹۵ در سالن دفاع دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، کرسی ترویجی «مهاجرت از شغل به حرفه؛ انتخابی اجتناب ناپذیر در قرن ۲۱ » توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود.
غلامعلی طبرسا، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری این موضوع را ارایه داده و سید حمید خدادادحسینی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و فرخ قوچانی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی از منتقدان موضوع مذکور هستند که دراین کرسی ترویجی شرکت می کنند.
کرسی ترویجی «مهاجرت از شغل به حرفه؛ انتخابی اجتناب ناپذیر در قرن ۲۱ » شنبه ۷ اسفند ۹۵ ساعت ۱۲-۱۰ در سالن دفاع دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه برگزار می شود. 


3 اسفند 1395 9:18
چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط