جستجو

کلمه :
جستجو در :
از تاریخ :
تا تاریخ :
فهرست طبقه بندی ها :

اخبار

كارگران كارخانه جهان رو كه تولید كننده موتور سیكلت بوده است ، همگی رسمی و با سوابق طولانی هستند و در پی فروش این كارخانه با توجیه تولید بنز به شركت "بن رو" در بلا تكلیفی به سر می برند.
9 دی 1383 12:20
"عباس رجایی" افزود‏:‏ در حال حاضر قانون خصوصی سازی از شفافیت لازم برخوردار نیست و نواقص جدی در نظارت سودآوری واحدها و امنیت شغلی كاركنان پس از واگذاری وجود دارد‏.
9 دی 1383 12:20
سید مصطفی سید هاشمی , روز چهارشنبه در گفتگو باخبرنگار ایرنا افزود‏:‏خروج یك میلیارد دلار ارز از ایران به خارج برای واردات خودرو معادل از دست دادن یكصد هزار فرصت شغلی در كشور است‏.
9 دی 1383 12:11
سید مصطفی سید هاشمی , روز چهارشنبه در گفتگو باخبرنگار ایرنا افزود‏:‏خروج یك میلیارد دلار ارز از ایران به خارج برای واردات خودرو معادل از دست دادن یكصد هزار فرصت شغلی در كشور است‏.
9 دی 1383 12:11
با انتصاب مدیر جدید شعبه آذری اداره كل تامین اجتماعی تهران بزرگ ، مساله لاغر سازی پرونده و سنوات كارگران مشمول بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع در این منطقه برطرف شد.
9 دی 1383 11:53
با انتصاب مدیر جدید شعبه آذری اداره كل تامین اجتماعی تهران بزرگ ، مساله لاغر سازی پرونده و سنوات كارگران مشمول بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع در این منطقه برطرف شد.
9 دی 1383 11:53
با انتصاب مدیر جدید شعبه آذری اداره كل تامین اجتماعی تهران بزرگ ، مساله لاغر سازی پرونده و سنوات كارگران مشمول بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع در این منطقه برطرف شد.
9 دی 1383 11:53
با توافق مقامات عالی رتبه دولت مكزیك , كارفرمایان و اتحادیه‌‏های كارگری وابسته به دولت بر سر میزان حداقل حقوق كارگران , یك استاد دانشگاه كه خود عضو اتحادیه كارگری است , در خارج از یك ساختمان دولتی در شهر مكزیكو چادر زده و به تنهایی در اعتراض به " افزایش توهین‌‏آمیز حداقل حقوق كارگران" دست به اعتصاب غذا زد.
9 دی 1383 11:42
كمیسیون كارگری شورای تامین استان مركزی عصر سه شنبه با تشكیل جلسه فوق العاده , ضمن بررسی تنشهای كارگری مبتلا به شركت "آونگان" اراك , روند واگذاری این شركت به بخش خصوصی را قانونی اعلام كرد‏.‏
9 دی 1383 11:32
كمیسیون كارگری شورای تامین استان مركزی عصر سه شنبه با تشكیل جلسه فوق العاده , ضمن بررسی تنشهای كارگری مبتلا به شركت "آونگان" اراك , روند واگذاری این شركت به بخش خصوصی را قانونی اعلام كرد‏.‏
9 دی 1383 11:32

سایت های مرتبط